hvad er fysiurgisk massage?

Fysiurgisk massage virker smertelindrende på ømme og overbelastede muskler; og vil have en positiv indflydelse på en anspændt eller stresset psyke.

 

Massage stimulerer kredsløbet, fjerner affaldsstoffer og skaber en bedre balance i muskulaturen.

 

Med massage opnås en hurtig og effektiv afhjælpning af muskulære problemer hvad enten de er arbejds- eller fritidsrelaterede, og klienten opnår generelt en bedre almentilstand.

 

Massage kan kombineres med zoneterapi for at opnå et bedre resultat.